(Φιλόλογος Καθηγητής, τ. Γυμνασιάρχης και Λυκειάρχης, Συγγραφέας)


Ο Αθανάσιος Κυριαζόπουλος γεννήθηκε στο Ροεινό του Φαλάνθου το 1936.
Φοίτησε στο Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων Τρίπολης (1948-1954). Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών (1954-1959), μετεκπαιδεύτηκε στη Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. Αθηνών.
Υπηρέτησε ως φιλόλογος καθηγητής και διετέλεσε...

(Φιλόλογος Καθηγητής, τ. Γυμνασιάρχης και Λυκειάρχης, Συγγραφέας)


Ο Αθανάσιος Κυριαζόπουλος γεννήθηκε στο Ροεινό του Φαλάνθου το 1936.
Φοίτησε στο Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων Τρίπολης (1948-1954). Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών (1954-1959), μετεκπαιδεύτηκε στη Σ.Ε.Λ.Μ.Ε. Αθηνών.
Υπηρέτησε ως φιλόλογος καθηγητής και διετέλεσε γυμνασιάρχης και Λυκειάρχης.
Έργα του:
«Συμβολή στη διδασκαλία των Εκθέσεων Γυμνασίου»,
«Συμβολή στη διδασκαλία των Εκθέσεων Λυκείου»,
«Προβληματισμοί τόμοι» τόμοι 4,
«Αφορμή για πρβληματισμό»τ.1,
(Σε συνεργασία με τον Ηλία Δημακάκο)
«Συμβολή στη διδασκαλία κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» (σε συνεργασία με τον
Ηλία Δημακάκο και τον Ηλία Κατσούλη),
«Το Ροεινό του Φαλάνθου»,
«Τα βυζαντινά μνημεία του Ροεινού Αρκαδίας», Αθήνα 2015,
«Πνευματική Αρκαδία Ι&ΙΙ» (σε συνεργασία με τον Πάνο Πανόπουλο),
«Διόνυσος και Αρχαία Ικαρία Αττικής»,
«Ν.Καζαντζάκης – 60 χρόνια από τον θάνατό του». Αθήνα 2018,
«Το εγώ, ο φθόνος, η αχαριστία των Ελλήνων και οι συνέπειές τους διαχρονικά», Αθήνα
2018.
«Διόνυσος-Η Αρχαία Ικαρία Αττικής και ο Θέσπις», Αθήνα, 2018

Περισσότερα
Διαβάστε το (Α' Μέρος) του άρθρου Μέχρι τον Γενάρη του 1821, που ζούσε στη Ζάκυνθο ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, υπηρέτησε ως ταγματάρχης- μαγγιόρος στους Άγγλους και αργότερα ως Κουρσάρος, νοσταλγώντας τα...
«Λάμπει ο ήλιος στα βουνά, Λάμπει και στα Λαγκάδια, Λάμπει και στ' Αρκουδόρεμα, Στο δόλιο Λιμποβίσι, Πο ΄κει είν' οι κλέφτες οι πολλοί , Οι Κολοκοτρωναίοι…» Οι Αρκάδες είναι περήφανοι για την καταγωγή...